I programmet finns flera funktioner för Massfakturering. Du söker enkelt fram det urval av kunder, t.ex. alla kunder som tillhör en viss kundkategori,  lägger till en eller flera identiska ordrar till samtliga kunder och upprättar sedan fakturor för kunderna med några enkla klick. Perfekt för medlemsavgifter, prenumerationer och annan återkommande fakturering.

Gå tillbaka till funktioner.

Massfakturering