EconExact skärmbilder

Nedanför visas ett urval av skärmbilder och funktioner från programmet.

Hantering av kunder under kundfliken (Windows 10). Här fås en  överblick över alla relevanta kunddata och de vanligaste funktionerna.

EconExact skärmbilder - Hantering av kunder

Hantering av produktartiklar (Windows 7). Här hanteras artiklar som ingår i sortimentet. I flikarna bredvid hanteras avtalen (avtalsmallarna) och olika typer av avgifter.

EconExact skärmbilder - Hantering av produktartiklar

 

 

Fakturafliken. Här hanteras alla fakturor inklusive alla funktioner för hantering av dessa.

EconExact skärmbilder - Hantering av fakturor

 

 

Order och offerter hanteras under denna flik. Flera avtal och artikelordrar kan då samlas under en order eller offert för utskrift eller genomgång.

EconExact skärmbilder - Order och offert

 

 

Avtalshantering för avtalsfakturering. Här regleras alla relevanta data för varje avtal såsom avtalstid, pris, faktureringsintervall o.s.v.

EconExact skärmbilder - Avtalshantering för avtalsfakturering

Ett av säljverktygen. Enkel kategorisering av kunder och potentiella kunder i söklistan. Här kan du också ange kommande tidspunkt för exempelvis uppföljning. Kan inte bli enklare att hitta och följa upp, eller hålla reda på status

EconExact skärmbilder - Avtalshantering för avtalsfakturering

 

 

Hantering av användarkonton. Här skapas och hanteras alla användarkonton för de användare som ska ha tillgång till systemet. Behörigheter kan skräddarsys efter olika användares behov.

EconExact skärmbilder - Hantering av användarkonton

 

 

Faktura- och dokumentdesign. Fakturor och andra dokument kan designas helt efter dina egna önskemål. Det finns också färdiga mallar att använda eller utgå ifrån.

EconExact skärmbilder - Faktura- och dokumentdesign

 

 

Kom åt dina kunder direkt via mobiltelefonen eller surfplattan genom att installera EconExact appen.

EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta
EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta
EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta
EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta
EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta
EconExact skärmbilder - Appen för mobiltelefon eller surfplatta

 

 

Få statistik över din försäljning. Du kan få statistik över din försäljning över valfria perioder med valfria intervall. Nyttigt för att exempelvis jämföra försäljning av olika produkter eller jämföra fakturor mot inbetalningar. Statistik kan fås över både belopp och antal.

EconExact skärmbilder - Få statistik över din försäljning
Få statistik över din försäljning

 

 

Skapa och exportera verifikationer för alla transaktioner, exempelvis fakturor, inbetalningar och kreditfakturor. Export sker till det vanligaste SIE-formatet som enkelt kan läsas in av andra program, t.ex. av din bokföringskonsult eller till ditt bokföringssystem. 

EconExact skärmbilder - Redigering och import av bokföringskonton
EconExact skärmbilder - Mall för verifikationer
EconExact skärmbilder - Export av verifikationer

 

 

Skapa olika typer av streckkoder för dina fakturor och andra dokument. Exempelvis månadens kunderbjudande som en QR-kod som kan läsas in med en vanlig mobiltelefon.

EconExact skärmbilder - Skapa streckkoder på fakturor och andra dokument
EconExact skärmbilder - Skapa streckkoder på fakturor och andra dokument

 

 

Importera kunder, artiklar, ordrar och avtal från externa system.

EconExact skärmbilder - Importera kunder, artiklar, ordrar och avtal från externa system
Importera kunder, artiklar, ordrar och avtal från externa system

 

 

Importera kunder, artiklar, ordrar och avtal automatiskt från externa system såsom din hemsida, webbshop eller ditt säljsystem.

EconExact skärmbilder - Importera kunder, artiklar, ordrar och avtal automatiskt från externa system såsom din hemsida

 

 

Denna sida visar endast ett urval av EconExact skärmbilder.

Se programmets manual och fliken Funktioner för fler skärmbilder och en mer utförlig beskrivning av alla funktioner.