Anslut alla datorer över nätverket till samma databas och tilldela alla användare var sitt användarkonto.

På så sätt kan alla anställda i företaget få tillgång till och jobba med samma kunddata och du tilldelar var och en av dina anställda just den behörighet som denne behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Anslut över nätverk
Användare

Sätter du dessutom upp ett virtuellt nätverk kan du koppla upp dig till ditt nätverk och få tillgång till all kunddata var du än befinner dig i världen. Att sätta upp ett virtuellt nätverk är enkelt och De flesta versioner av Windows har inbyggda funtioner för detta.

All användaraktivitet kan loggföras. På så sätt ser du exakt vilka åtgärder var och en av användarna har utfört. Exempelvis sökt bland fakturor, öppnat en kund eller gjort ändringar till ett ärende.

Gå tillbaka till funktioner.