Importera data med verktygen för enkel import av kunder, artiklar och ordrar direkt in i systemet, från en textfil på datorn, nätverket eller via FTP.

Du kan också ställa in automatisk, schemalagd import av data. Du väljer om en specifik fil eller alla filer i en viss katalog ska importeras och hur ofta importen ska ske. Du kan också ange vad som ska ske med de importerade filerna efter import.

Med dessa funktioner kan du enkelt integrera systemet med andra system som kan exportera data såsom exempelvis ordrar till vanliga textfiler.

Data att importera
Importera data

Skapa obegränsat antal profiler för schemalagd import, från olika källor och med olika tidsintervaller.

Profil för schemalagd import

Gå tillbaka till funktioner.