Det finns en mängd olika säljverktyg i EconExact. Kunder och potentiella kunder kan exempelvis fördelas till olika användare med olika statuskategorier. På så sätt har man enkel kontroll över vilken status olika kunder har, exempelvis att någon ska följas upp eller är avslutad. Här kan också tidpunkt anges för när en kund ska följas upp.

Det finns också möjlighet att lägga till färgkoder med beskrivning. Kunderna kan tilldelas en färgkod vilken visas både i kundvyn och i söklistan för kunder. Även status visas med olika färger. På så sätt ser man väldigt enkelt status för flera kunder i listan.

Med säljverktyget kan en användare (t.ex. en anställd säljare) plocka en ny potentiell kund från databasen som ska följas upp med ett knapptryck. När denna kund är bearbetad plockas en ny kund med ett nytt knapptryck.

Säljvertyg under kundfliken

Kunder kan tilldelas en så kallad färgkod för lätt identifiering av status. Obegränsat antal färgkoder med valfria färger kan läggas till.

Säljvertyg kundlista

Med säljvertyget kan användaren plocka fram nästa kund ur databasen som ska följas upp, eller nästa potentiella kund som säljaren ska kontakta.

säljvertyg

Gå tillbaka till funktioner.