Med verktygen för ärendehantering blir din kontakt med kunder mycket enklare. Ett ärende kan skapas för vilken händelse som helst i ditt företag som är relaterat till en kund. Ärendet kan tilldelas en användare och kan också tilldelas ett objekt, exempelvis en viss faktura eller ett avtal. På varje ärende kan noteringar läggas för varje ny händelse som är knutet till ärendet. På så sätt kan man enkelt följa vad som skett i ärendet.

Ärenden och noteringar kan tilldelas standardtitlar för enklare sökning efter ärenden. Med ett knapptryck kan användaren också få fram alla sina pågående ärenden.

Även filer kan läggas till ett ärende. På så sätt kan du exempelvis knyta externa dokument som avtal och annat till en kund eller annat objekt. Du får allt relaterat till en kund samlat på ett ställe, säkert förvarat och lätt att hitta.

ärendehantering

Med ärendehantering i EconExact kan du lägga till filer till ett ärende och knyta ärendet till valfritt objekt (kund, avtal, order osv.). Alla viktiga filer lagras säkert på en och samma plats, lätt att finna.

ärendehantering med filer

Gå tillbaka till funktioner.