Export av data - alla data såsom kunder, artiklar, fakturor osv. kan exporteras till textfiler i standardformat för vidare bearbetning i andra program. Du kan exempelvis öppna filerna med exporterad data i Microsoft Word eller OpenOffice.

Du väljer själv vilken data som ska inkluderas i exporten.

Med funktionerna för Export är det du som äger dina data och ingen information är låst i programmet.

Export av data

Gå tillbaka till funktioner.