EconExact har fullt stöd för elektroniska fakturor. Fakturor, påminnelser och kreditfakturor kan sparas i formatet PEPPOL BIS Billing 3 som följer den europeiska standarden (EN 16931) och uppfyller alla Nordiska lagkrav på elektroniska fakturor. Denna standard är numera obligatorisk för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar och stöds av alla offentliga organisationer. Se SFTI för mer information.

elektroniska fakturor